Info en support Kachelbrandstof

Qlima Premium Quality Fuels is niet zomaar Petroleum!

De kwaliteit van kachel brandstoffen hangt sterk af van de mate waarin deze zuiver en schoon is. De belangrijkste indicatoren voor een schone en zuivere kachelbrandstof zijn het aromaatgehalte en het zwavelgehalte. Hoe minder van deze stoffen aanwezig zijn in de brandstof des te beter is de verbranding in de kachel. De belangrijkste indicator voor een veilige verbranding is het vlampunt van de kachelbrandstof.

Qlima Premium Quality Fuels is niet zomaar Petroleum!

Petroleum, een zeer ruim begrip

Een veel gebruikt begrip voor kachelbrandstoffen is: ‘petroleum’. Petroleum is eigenlijk een synoniem voor ‘crude oil’ oftewel ruwe olie. De samenstelling van petroleum (ruwe olie) varieert enorm met de vindplaats, daarmee dus ook het aromaatgehalte en het zwavelgehalte.

Petroleum (ruwe olie) wordt uit de grond opgepompt en bevat tot 25 % aromaten en is hoog zwavelhoudend, tot wel 4 à 5 %. De Qlima Premium Quality Fuels die verkocht worden door heel Europa bevatten tot 0,006 % aromaten en minder dan 0,0001 % zwavel. Een wereld van verschil. Hoe dit kan, heeft alles te maken met welk product als basis dient voor de kachelbrandstof en de verschillende bewerkingen die dit basisproduct gedurende het productieproces ondergaat.

Basisproduct voor Qlima brandstof is petroleum of gas


Qlima levert enkel hoogwaardige kachelbrandstoffen, zogenoemde Premium Quality Fuels. Voor de productie van deze Qlima brandstoffen wordt gebruik gemaakt van twee verschillende productieprocessen, te weten het ‘raffinage proces’ en het ‘GTL proces’ (Gas To Liquid proces). Als basisproduct bij het 'raffinage proces' wordt petroleum (ruwe olie) gebruikt. Als basisproduct bij het ‘GTL proces' wordt een fossiel gas uit de aarde gebruikt, dus geen petroleum! In beide processen ondergaat het basisproduct meerdere bewerkingen met als eindresultaat een schone en zuivere kachelbrandstof.

Van petroleum tot lampenpetroleum

In de raffinaderij wordt het basisproduct petroleum (ruwe olie) middels het ‘raffinage proces ‘ geraffineerd tot o.a. gasolie, kerosine, nafta. Hierdoor ontstaan een aantal grondstoffen voor bijvoorbeeld de productie van asfaltwegen, motorolie en vliegtuigbrandstof. De grondstof waarvan kachelbrandstof wordt gemaakt is kerosine. Alvorens deze kerosine geschikt is als kachelbrandstof ondergaat de grondstof heel wat bewerkingen. Eerst wordt de kerosine gedestilleerd en gescheiden in twee stromen.

De eerste stroom resulteert in Jet-kero, dit product wordt ingezet als vliegtuigbenzine. Door het lage vlampunt van +/- 35 à 40°C en een hoog aromaat- en zwavelgehalte is dit product niet geschikt als kachelbrandstof.

De tweede stroom resulteert in een lampenpetroleum voor verwarming. Maar opgelet, dit product bevat nog steeds tussen de 20 à 25 % aromaten en het zwavelgehalte ligt met ongeveer 0,03 % nog steeds veel te hoog. Het product ruikt en verbrandt onvolledig. De lampenpetroleum mag alleen gebruikt worden als brandstof voor kachels die aangesloten zijn op een schoorsteen. Indien lampenpetroleum ingezet wordt als brandstof in verplaatsbare kachels wordt de veiligheid en gezondheid in gevaar gebracht, ook wordt de levensduur van de kachel aanzienlijk verkort.

Van lampenpetroleum naar kachelbrandstof: Qlima Extra

Van overheidswege zijn er bepaalde criteria vastgelegd voor de samenstelling van kachelbrandstoffen. De enige Europese wetgeving hieromtrent is de Franse wetgeving (NF 128 arrêté 25-06-2010). Wanneer aan de criteria van deze Franse wet wordt voldaan, dan pas is het product geschikt als kachelbrandstof voor verplaatsbare kachels zonder externe afvoer.

Deze wetgeving stelt dat er maximaal 1 % aromaten en 0,0005 % zwavel aanwezig mogen zijn en dat het vlampunt minimaal 61 graden dient te bedragen. Dit kan men bereiken door het product lampenpetroleum verder te bewerken middels hydrogenatie. In dit bewerkingsproces worden aromaten verwijderd en het zwavelgehalte aanzienlijk verlaagd.

De kachelbrandstof Qlima Extra bevat na hydrogenatie maximaal 0,3 % aromaten en 0,0001 % zwavel en biedt dus een uiterst effectieve combinatie van een reukarm product en een hoge rendementsverbranding. Het vlampunt beantwoordt met 65°C ruimschoots aan alle veiligheidscriteria.

Qlima Pure is een betere kachelbrandstof, dank zij zijn lager aromaatgehalte. Qlima Hybrid is dan weer uw beste keuze, indien u voor een ecologische bewuste keuze gaat: de 5 % CO2-neutrale componenten van plantaardige oorsprong maken deze kachelbrandstof tot de meest duurzame voor verplaatsbare kachels.

De beste kachelbrandstof op de markt: Qlima Kristal (ISO paraffine!)

Qlima gaat zelfs nog verder. Dankzij een andere grondstof aan de oorsprong en een ander productieproces, hebben Qlima Kristal en Qlima Optimal een aromaatgehalte van maximaal 0,007 % en een zwavelgehalte van maximaal 0,0001 % Het vlampunt is gegarandeerd minimaal > 65°C.

Als basis voor dit product wordt gas gekozen. Gas bevat sowieso al minder aromaten en zwavel dan petroleum (ruwe olie) en hierdoor kunnen optimale resultaten bereikt worden. Middels het productieproces dat 'GTL proces' heet (Gas To Liquid proces), wordt het gas eerst geconverteerd tot een vloeistof. Nadien worden de componenten van deze vloeistof middels een oligomerisatieproces weer tot langere chemische ketens -een isoparaffine- samengevoegd. Dan ontstaat, als we de analogie met de ruwe petroleum gebruiken, een soort lampenpetroleum die nog gehydrogeneerd moet worden. Na de hydrogenatie ontstaan Qlima Kristal en Optimal. Beide quasi geurloos, quasi aromaatvrij en quasi zwavelvrij. Beide producten zijn op dit moment de best mogelijk kachelbrandstoffen verkrijgbaar in de markt.

Productie in eigen ‘high tech production plant’ (Gent, BE)

Als pionier op het gebied van onderzoek naar en de ontwikkeling van hoogwaardige kachelbrandstoffen is Qlima uitgegroeid tot Europees marktleider. Na ruim 30 jaar ontwikkelen, uitgebreid testen en vernieuwen staat er een compleet gamma kachelbrandstoffen en is ook de logistieke operatie uitermate geoptimaliseerd.

Het 'ship to shop' concept omschrijft het Gentse productie- & afvulproces waarin kwaliteit en zuiverheid centraal staan. Na elke bewerking wordt de brandstof getest, rapporten worden geanalyseerd en gedocumenteerd. Door een continue verbetering van de eigen formulaties wordt elke dag weer gestreefd naar betere prestaties. Het resultaat daarvan staat helder vermeld op de verpakking van de Qlima brandstoffen.

Qlima heeft binnen de markt significante doorbraken gerealiseerd, denk bijvoorbeeld aan het inzetten van isoparaffine als kachelbrandstof, het ontwikkelen van een bio-brandstof en het ontwikkelen van de recyclebare PET verpakking. In dit rijtje mag zeker het unieke ‘ship-to-shop’ concept niet vergeten worden.

De zekerheid van Qlima Premium Quality Fuels

Bij de keuze van kachelbrandstof is het dus belangrijk om niet alleen naar de prijs te kijken. Er zijn goedkopere alternatieven op de markt die niet geschikt zijn voor het gebruik in verplaatsbare petroleumkachels. De Qlima Premium Quality Fuels staan garant voor de beste warmtebeleving en de Qlima kachels gaan tot wel 20 jaar mee.

De verkoop van uitsluitend hoogwaardige producten heeft Qlima tot marktleider gemaakt met veel vaste klanten door heel Europa. Deze loyaliteit beloont Qlima met een speciaal spaarprogramma. Door Qlima Points te verzamelen wordt gespaard voor hoge kortingen en gratis producten.

De zekerheid van QlimaPremium Quality Fuels: hoogste kwaliteit, hoogste rendement en hoogste comfort. Zeg dus nooit zomaar ‘petroleum’ tegen Qlima Premium Quality Fuels!