Info en support Gaskachels

Snelle opstart gaskachels

Welke stappen moet je doorlopen voor het opstarten van een Qlima gaskachel. In deze serie video's vind je praktische informatie over hoe de gaskachels aan te sluiten, in te schakelen en de lekdichtheidstest uit te voeren.