NF en GS keuringen Qlima kachels

Qlima kachels zijn getest door erkende keuringsinstituten en voorzien van het CE-keur. Deze norm is een voor Europa heel belangrijke certificering. De NF-norm (NFxx-xxx) heeft niet alleen een grote weerklank in thuisland Frankrijk, maar ook in gans Europa en op internationaal vlak.

De norm zet standaarden en beoordeelt op een objectieve manier de kenmerken en criteria waaraan een product moet beantwoorden. Iedere NF norm wordt opgesteld door een nauwe samenwerking tussen producenten, gebruikers, overheden en technische organisaties. De meeste kachels zijn daarom ook NF gekeurd.


Het NF merk wordt afgeleverd door 'Anfor Certification', een onafhankelijk en nationaal erkend certificeringsorganisme, en dit na uiterst strenge selectie- en controletesten op het product in kwestie en op het productieproces van de fabrikant. Wanneer een product het NF-merk draagt, is dit het ontegensprekelijk bewijs dat het product beantwoordt aan de vooropgestelde kwaliteitseisen van de NF norm waarbinnen het product zich wil accrediteren.


Het dragen van een NF label draagt bij tot:

Afnor Certification wordt nationaal erkend door Corfac' (Comité Français d'Accréditation). Meer informatie omtrent NF, is te vinden op het web.

Hiernaast zijn de meeste Qlima kachels voorzien van het GS-merk (Geprüfte Sicherheit = veilig getest) gegarandeerd door SGS is een bekend en gerespecteerd certificaat dat aangeeft dat een product voldoet aan GS veiligheidsnormen en kwaliteitseisen. Het SGS GS merk bevestigt aan de consument dat het product is getest en gecertificeerd volgens het de Duitse GPSG verdrag (Geräte- und Produktsicherheitgesetz = Apparaten en producten verdrag). Het SGS GS merk kan alleen gebruikt worden op producten met een geldig GS certificaat, gegarandeerd door SGS.

Voordelen van het SGS GS merk:

Producten waarop het SGS GS merk word afgegeven:


Kort en krachtig: Qlima. Daar kunt u op vertrouwen, al ruim 35 jaar.

Over Qlimaundefined

Al meer dan 35 jaar klimaatspecialist
Profiel van een merk met visie